Our Priests
Sri Nallani Chakravartula Manikanta Charyulu
 • Education from Sri Pancharatra Aagamam (Pratishtaavidhi) Titirumala Tirupathi Devastanams (10 years course).
 • Can Perform: Bhagavadaaradhana, Nityakalyanam, Brahmotsavam, Pavitrothsavam, Pratishtaavidhi, Homas, Parayanas , Stotras, Abhishekas, Sahasranaama Puja, AshtotaraSatanama Puja, Vratas, Manushya Yagnikam, Alankaras
 • Can perform Weddings, Gruha pravesham, Satyanarayana vratam, Ganapathi homam, Sudarshana homam, Punyah Vachanam, Namakaranam, Aksharabhyasam, Annaprasana, lakshmi narayana yagam.
Sri Karanam Krishna Mohan
 • Studied Krishna Yajur vedam smartham at Manthralayam, Andhrapradesh.
 • Can perform: Gnapathi Pooja, Punyah Vachanam, Sthandila Avahanam, Navagraha Pooja, Abhisekham, Gruhapravesham, Vasthu Homam, Ganapathi homam, Navagraha Homam, Mruthyunjaya Homam, Kalyanam, Sathyanarayana Vratham, Dathathreya Vratham and Sai Vratham, Namakaranam, Nischithartham and Lagnapathrika, Subhamuhurtham
 • Well versed in arranging and taking contract of all kinds of hindhu ceremonies & rituals and successfully completing them, including prasadam preparation.
Sri Rajagopalan K Viengimoore
 • Completed Krishna Yajur VedAyayanam.
 • Certified Archakar.
 • Well versed with Jayakhyaya Samhitha and Naalayira Divya Prabhandam.
 • Excellence in rendering the Thirumanjana Kattiyam, Bhagavadh Vishayam, Vishesha Dina Satrumurrai Kramam.
 • Can Perform KalyanOthsavam, Oonjal Uthsavam, ShayanOthsavam, Navarathri Uthsavam, VasanthOthsavam, PavithrOthsavam, Brahmothsavam, Vara Maha Lakshmi Pooja, Sathya Narayana Pooja, Sudarshana, Nrisimha, Dhanvanthri, Pancha Sooktha, Maha Mrithyunjaya, Navagraha, Ganapathi Homams, Punyahavachanam, Namakaranam, Aayushya Homam, Udakashanthi, Upanayanam, Kalyanam, Pumsavanam, Seemantham, Grihapravesham, PanchaKavya Sammelanam, Tharpanam, Shradhdha Kainkarayam, Other rituals and ceremonies.